Bitkilerin büyüme döngüsü boyunca pek çok besin maddesine ihtiyaç duyar. Gübreler ise bu maddeleri içeren bitki besinleridir. Tarımsal uygulamalarda pek çok farklı gübre çeşidi kullanılmaktadır. Genel olarak organik gübreler ve organomineral gübreler olarak iki ana gruba ayrılmaktadır. Çiftçiler bahçelerinin gereksinimlerine ve bazı durumlarda kişisel tercihlerine göre bu iki gübre türünden yetiştirdikleri ürünler için uygun olanı seçerek, uygun dozda ve uygun zamanda uygulamaktadır. 

Gübre Nedir? Neden Gübre Kullanımına İhtiyaç Var?

Bitkilerin sağlıklı ve verimli bir şekilde büyümesi için topraktaki besinlere ihtiyaçları vardır. Ancak her mahsul ihtiyaç duyduğu besinleri topraktan alır ve geri kazanılmazsa bu durum toprağın potansiyel verimliliğini azaltabilir. İşte bu noktada bitki gübreleri devreye girer. Bitki gübreleri, bitkilerin en temel besin ihtiyaçlarından biri olan azot, fosfor ve potasyumu sağlar. Bunların yanı sıra bitkilerin büyümesi için gerekli olan temel eser elementler de pek çok gübre çeşidi içinde yer almaktadır.  Topraktaki verimliliği artırmak ve bitkilerin daha sağlıklı büyümesini teşvik etmek için bitki besin maddeleri, yani gübreler; ekim öncesinde, ekim sırasında ve yetişme dönemi içinde herhangi bir zamanda, türüne ve uygulama yöntemine göre kullanılabilmektedir. 

  • Hayvan gübresi, kompost çay, yeşil gübre ve kemik unu gibi doğal kaynaklardan elde edilen organik gübreler bitkilerin büyümesi için gerekli besinleri yavaş yavaş toprağa bırakır ve toprak yapısını iyileştirmeye yardımcı olur.

  • Organomineral gübreler ise azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerinin yoğun bir şekilde içerdiği ve yapay olarak üretilen gübrelerdir. Bitki türüne, bitkinin içinde bulunduğu gelişim dönemine, yetiştirme mevsimi ve ne kadar sürede emilim sağladığına göre belirli oranlarda temel besin maddelerini ve iz elementleri içermektedir. 

Tarım uygulamalarında bitki gübrelerinin kullanımı; toprağın verimliliğini artırmak, mahsulün kalitesini yükseltmek ve bitkilerin hastalıklara karşı direncini güçlendirmek için yapılır. Gübreler toprağa ekim öncesinde, ekim sırasında veya sonrasında uygulanarak veya yapraktan püskürtme suretiyle verilebilmektedir. 

Bitki gübresi seçerken, toprağın kalitesi, yetiştirilen mahsulün türü ve uygulama yöntemi gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır. Doğru gübre seçimi, bitkilerin sağlıklı bir şekilde büyümesini ve verimliliğini artırarak çiftçilerin daha iyi bir sonuç elde etmelerini sağlar.

Gübre Çeşitleri (Organik ve Organomineral/İnorganik Gübreler)

Toprağın kalitesi, mahsulün türü ve tarlalardaki uygulama yöntemine göre gübrelere farklı sınıflandırmalar getirilmektedir. İçeriğin başında bahsettiğimiz organik ve organomineral gübreler en temel sınıflandırma türüdür. Bunlara ek olarak yavaş ve hızlı salınımlı gübreler, sıvı ve kompost gübreler, vb. farklı türde ürün sınıflandırmaları da kullanılmaktadır.  

Organik Gübreler

Bitkiler için önemli besin maddelerini içeren organik gübreler, doğal olarak işlenen organik maddenin bir sonucudur. Doğal kökeni ve yenilenebilirliği nedeniyle bu gübreler toprağa faydalı etki gösterir ve ekonomik açıdan da caziptir. Pek çok meyve ve sebze türünün yetiştirilmesinde ve bireysel tarım uygulamalarında kullanılmaktadır. 

Yaygın organik gübreler arasında hayvansal gübre, kompost, kanatlı gübresi ve yeşil gübre gibi türler bulunur. Daha çok hayvan yaşamının katı veya sıvı atıkları olarak ifade edebiliriz. Besin değeri hayvan türüne, tüketilen yemin kalitesine ve depolama yöntemine bağlıdır. Kompost diye ifade edilen bitki besin maddesi organik kalıntıların ayrışması sonucu oluşan biyolojik bir kütledir ve besin kaybını azaltır. Kanatlı gübreler tavuk, ördek ve kaz gibi kümes hayvanlarının atıklarıdır ve toprağa besleyici bir katkı sağlar. Yeşil gübreler ise toprağa daha fazla dahil edilmek amacıyla yetiştirilen bitkilerdir. Azot ve diğer organik maddeler bakımından zengindir.

Organik gübreler genel itibariyle toprak kalitesini iyileştirir, bitki gelişimini destekler ve verimi artırır. Ayrıca toprak yapısını iyileştirerek su tutma kapasitesini artırır ve erozyonu önler.

Organomineral Gübreler

Organomineral inorganik gübreler, doğal kaynaklardan elde edilen kimyasalların sentetik formülleridir. Mineral gübrelerin temel amacı bitkilere gerekli olan makro besinleri sağlamaktır. İnorganik preparatların avantajları arasında ekonomik olmaları, kullanımlarının kolay olması ve bitkiler tarafından etkili bir şekilde emilim sağlamaları gibi pek çok avantajları beraberinde getirir. Buna karşın, birçok mineral gübre türünün doğal asidik özellikleri genellikle faydalı mikroorganizmaların zarar görmesine neden olur ve çevreyi diğer yaşam biçimleri için uygun olmayan bir duruma getirir. Ayrıca çeşitli organomineral gübre türlerinin aşırı kullanımı çevre kirliliğine ve küresel ısınmaya katkıda bulunabilir. Bu nedenle üreticilerin belirttiği dozlarda, uygun şartlarda gübre kullanımına riayet edilmelidir. 

Azotlu Gübreler

Azot ağırlıklı gübreleme, bir bitkinin yaşam döngüsünün orta aşamasında, büyümeye ve yaprak oluşturmaya devam etmek için en fazla uyarılmaya ihtiyaç duyduğu zamanda özellikle faydalıdır. Çiftçiler azotlu gübre seçenekleri arasında tercihlerini genellikle amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitratı olarak bilinen nitrik asit türevlerinden yana kullanmaktadır. Amonyum nitrat, formülündeki çift nitrojen ve oksijen bağları (N = O) nedeniyle bu makro besin maddesinin hızlı salınımına ihtiyaç duyan bitkiler için idealdir.

Bazı gübrelerde üre sıklıkla sulu bir üre-amonyum nitrat çözeltisi şeklinde kullanılmaktadır. Çok yönlülüğü ve yüksek nitrojen konsantrasyonu (en az %44) nedeniyle üre, azot temelli en yaygın zirai organomineral maddelerden biridir.

Çoğu bitkinin sağlıklı bir şekilde büyümesi için nitrojene ihtiyaç duyduğu bir gerçektir. Fakat makro besinin aşırı kullanımı gübre yanmasına neden olabilir. Bu da yaprak solgunluğuna ve hatta bitki ölümüne yol açabilir. Bu olumsuz sonuçlardan kaçınmak için yüksek azot içerikli gübreler, yalnızca aktif bitki büyüme döneminde ve kullanım talimatlarına uygun olarak az miktarda kullanılmalıdır.

Fosfatlı Gübreler

Fosfatlı gübreler bitkilerin kökleri ve gövdelerini güçlendirmeye yönelik önemli bir element olan fosforu içeren preparatlardır. Fosfor (P), bitkinin büyüme döngüsünün her aşamasında kritik bir rol oynar. Bu gübreler; çiçeklenme, tohum oluşumu ve meyve verme süreçlerini teşvik ederek üreme gelişimine önemli katkılarda bulunurlar.

Fosforlu gübrelerin azot uygulamalarından farklı olarak bitki dokularının kök bölgesi dışında fosforla beslenmesi bazı zorluklar içerebilir. Bu nedenle çoğu çiftçi, bitki dokularına sürekli bir fosfor tedariki sağlamak amacıyla yavaş salınan formülasyonları, yani yavaş salınımlı gübreleri tercih eder. Fosforun gecikmeli aktivasyonu ve uzun etki süresi, gübreleme işleminin ekimden önce gerçekleştirilmesini gerektirir.

Potasyumlu Gübreler

Bitkilerin kök sisteminin aktif gelişimini teşvik eden potasyum gübreleri, bitkiler için ek bir besin kaynağı olarak hizmet edebilir ve fotosentez sürecinin düzenli seyrine yardımcı olarak hastalıkların yayılmasını önler. Potasyum içeren gübreler bitki köklerine mümkün olduğunca yakın bir şekilde uygulanmalıdır.

Potasyum eksikliği durumunda yaprak kenarlarının sararması veya kahverengileşmesi gözlemlenebilir. Potasyum bazlı gübre çeşitleri arasında potasyum klorür (KCl), potasyum sülfat (K2SO4) ve potasyum nitrat (KNO3) bulunur. Bu tür gübreler ayrıca ek mineraller içerebilir. Uzun salınımlı etkileri nedeniyle azot içeren preparatlar gibi daha düşük sıklıkta uygulanabilirler. Gübreleme oranları ve sıklığı, mahsul türüne, toprak bileşimine ve iklim koşullarına bağlı olarak değişebilir. Kullanılan gübre markasının kullanım önerilerine göre hareket edilmesi önemlidir. 

Kompoze Gübre Çeşitleri (NPK Gübreleri) 

Kompoze, kombine veya NPK gübreler gibi farklı şekillerde isimlendirilen, birkaç temel elementi aynı anda içeren gübreler, farklı konsantrasyonlarda azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) barındırmaktadır. Tarımda farklı tipte kompleks NPK gübreleri belirli bir toprak türünde yetiştirilen mahsulün ihtiyaçlarına göre üretilir. Her tür kompleks gübre belirli bir toprak ve bitki türü için ideal NPK oranına sahiptir. Örneğin, kumlu veya killi topraklar için 15-15-15 gibi yüksek NPK içeriğine sahip gübreler kullanılabilir. Bu tür dengeli NPK oranına sahip gübreler besinleri iyi tutmayan topraklarda kullanım için önerilmetkedir.

Kükürt, Magnezyum ve Kalsiyum İçeren Gübreler 

Kükürt (S), magnezyum (Mg) ve kalsiyum (Ca) gibi mikro besinler genellikle tek başlarına kullanılmaz, ana besin maddelerine eklenir. Bu eser elementler, bitki gelişimi ve sağlıklı büyüme için kritik öneme sahip olup bitkilerin metabolik süreçlerinde önemli roller üstlenir.

  • Kükürt içeren gübreler arasında öne çıkanlar tekli süperfosfat (SSP), potasyum sülfat (SOP) ve potasyum magnezyum sülfat gibi çeşitli formülasyonları içermektedir. Bu gübreler toprağın kükürt, magnezyum ve kalsiyum bakımından zenginleştirilmesi ihtiyacını karşılamak ve bitkilerin optimal büyüme koşullarını elde etmek amacıyla kullanılır.

  • Fosfat grubu gübreler bitkilerin kök sistemlerinin gelişimine katkıda bulunurken aynı zamanda fosfor ve kükürt tedarik eder. 

  • Potasyum sülfat, bitkilere hem potasyum hem de kükürt sağlayarak kök büyümesini destekler ve bitki hücrelerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur. Potasyum magnezyum sülfat ise bitkilere potasyum, magnezyum ve kükürt sağlayarak genel bitki büyümesini ve beslenmeyi destekler.

Mikro besinler içeren gübreler toprak analizi sonuçlarına ve bitkinin ihtiyaçlarına bağlı olarak kullanıldığında bitkilerin temel besin gereksinimlerini karşılayarak verimliliklerini artırabilir.

Mikro Element İçeren Gübreler

Demir (Fe), manganez (Mn), molibden (Mo), bor (B), çinko (Zn), klor (Cl) ve bakır (Cu) gibi eser elementleri içeren bitki besin maddelerine mikro gübreler denilmektedir. Bu özel mineraller bitkilerin sağlıklı büyüme ve gelişimi için kritik öneme sahip olup küçük miktarlarda dahi hayati rol oynarlar.

Mikro besin eksiklikleri bitkilerin optimum performansını engelleyebilir. Bu durumu düzeltmenin etkili bir yolu genellikle N, P ve/veya K içeren preparatlara eklenen yapraktan besleme yöntemidir. Bitki gelişiminin her aşamasında doğru ve dengeli bir şekilde uygulanan mineral ve organik gübreler, bitkilere ihtiyaç duydukları besinleri sağlar. Böylece mahsul veriminde gözle görülür bir artış sağlar. Mikro besinler adeta bitkilerin gizli güç kaynağı olarak doğal büyüme potansiyellerini ortaya çıkarmada önemli bir rol oynarlar. 

Klasik Gübreler

Bitkilere temel besin maddelerini sağlayan klasik gübreler, tarım dünyasının uzun yıllardır vazgeçilmez preparatlarıdır. Toprak verimliliğini, bitki büyümesini ve mahsul verimini artırmak için çiftçilerin tercih ettiği bu gübreler, genellikle katı formda bulunur. Nitrat, fosfat ve potasyum gibi besin maddeleri içeren klasik gübreler, tarımda güvenilir bir performans sergileyerek dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılır.

Sıvı Gübreler

Modern bir tarım çözümü olan sıvı gübreler ise bitkilere hızlı ve etkili bir besleme imkânı sunar. Bitkilerin acil besin ihtiyaçlarını karşılamak ve büyümeyi hızlandırmak için ideal olan sıvı gübreler, hızlı emilim ve kolay uygulanabilirlik gibi avantajlara sahiptir. Sulama suyu ile rahatça karışabilen bu gübreler, bitkilerin besin alımını optimize eder ve verimli bir tarım pratiği sağlar. Yüksek çözünürlüklü olan sıvı gübreler, modern tarımın dinamik ihtiyaçlarına uyum sağlayarak çiftçilere esnek ve etkili bir gübreleme alternatifi sunar.

Saf Gübreler

Saf gübreler ise belirli besin maddelerini yoğun bir şekilde barındıran özel formülasyonlardır. Bu gübre türü, bitkilere ihtiyaç duydukları belirli besinleri hassas bir şekilde verme amacını güder. Belirli bir element eksikliği yaşayan bitkiler için etkili bir çözüm olan saf gübreler, tarım uzmanları tarafından mahsul analizleri ve toprak test sonuçlarına göre kullanılır. Çiftçilere özelleştirilmiş ve optimize edilmiş bir gübreleme stratejisi sunan saf gübreler, modern tarımın bilgi odaklı ve verimliliği artırıcı yönünü destekler.

Gübre Fiyatları 2024

Yukarıda detaylıca bahsettiğimiz gibi gübreler farklı bileşenlere sahip bitki besin maddeleridir. İçeriğinin kalitesi, bileşiminde bulunan temel besin maddelerinin ve mikro elementlerin oranı gibi pek çok kriter gübre maliyetlerini belirlemektedir. Gübre fiyatları doğal olarak gübre markasına, gübrenin içeriğine ve formuna göre değişkenlik göstermektedir. Web sayfamız üzerinden tüm gübre kategorileri arasından ihtiyaç duyduğunuz ürün türüne, fiyatlarına, içeriğine ve kullanım önerilerine göz atabilirsiniz.  

Toprağın Bereketi Çiftçinin Dostu